Kancelaria adwokacka – sprawy spadkowe i inne

Adwokaci świadczący usługi prawne w kancelarii adwokackiej w Olsztynie udzielają porad prawnych w różnych dziedzinach polskiego prawa oraz reprezentują swoich klientów przed sądami różnych instancji. Kodeks cywilny jest jedną z gałęzi prawodawstwa, w której prawnicy udzielają wsparcia spadkobiercom, pragnącym złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wystąpić do sądu z pozwem o zachowek itd. Kancelaria adwokacka ogrywa znaczącą role.

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Obejmuje ono regulacje dotyczące sposobów dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, przejścia majątku po śmierci spadkodawcy na spadkobierców, statusu prawnego spadkobierców, odpowiedzialności za długi spadkowe i działu spadku. Ustawodawstwo przewiduje dwie opcje przyjęcia spadku: zgodnie z wolą i prawem. Druga opcja jest używana w przypadku braku testamentu. Należy zauważyć, że oprócz oczywistych i pożądanych korzyści, wejście w dziedziczenie może mieć pewne trudności. Tak, więc długi spadkodawcy są dziedziczone. Ich zapłata dotyczy spadkobierców. Prawnik podczas porady prawnej uświadomi spadkobiorcy możliwość odrzucenia spadku w przypadku, gdy długi przewyższają wysokość masy spadkowej.

Jak wygląda dziedziczenie w przypadku braku testamentu?

Często zdarzają się sytuacje, w których spadkodawcy z różnych powodów nie pozostawiają testamentu lub część spadku nie jest prawnie zarejestrowana. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym można dziedziczyć według linii pokrewieństwa. Spadkobiercami pierwszego rzędu są rodzice, dzieci i małżonkowie. Istnieją również osoby uprawnione do obowiązkowego udziału w spadku. W sytuacjach, gdy brakuje spadkobierców z pierwszej linii lub wyrażają oni odmowę sformalizowania praw do dziedziczenia, prawo to przechodzi na spadkobierców kolejnej linii. A wejście w dziedziczenie w rzeczywistości oznacza podział odziedziczonej własności między nimi w równych częściach. Wpisz kancelaria adwokacka olsztyn i przejrzyj listę firm, które zajmują się tym zagadnieniem.

Pomoc adwokata z kancelarii prawnej w Olsztynie w sprawach o dziedziczenie

 • Uznanie własność spadku (stwierdzenie nabycia spadku, w tym za pośrednictwem sądu)
 • Wspieranie procesu uznawania legalności testamentów lub procesu uznania woli za nieważną
 • Wsparcie prawne podczas procesu pozbawiania prawa do dziedziczenia
 • Pomoc prawna w sprawach o zachowek
 • Rozwiązywanie problemów z kolejnością dziedziczenia, stopniem pokrewieństwa, podziałem udziałów na dziedziczenie, itp.
 • Pomoc w gromadzeniu dowodów
 • Uznanie praw własności w kolejności dziedziczenia przez prawo lub przez wolę.

Kancelaria adwokacka w Olszynie – prawo mieszkaniowe

Korzystając z usług adwokata w problemach związanych z mieszkaniem można liczyć na:

 • Szczegółowe porady udzielane przez adwokata na temat dalszych działań, które pozwolą wyjść z danej sytuacji
 • Odpowiednie opinie prawne we wszystkich kwestiach związanych z nieruchomościami mieszkalnymi
 • Pełna obsługa transakcji z nieruchomościami mieszkalnymi z udziałem prawnika
 • Pomoc w przetwarzaniu i uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów dla pomyślnego zakończenia sprawy (transakcja)
 • Zapoznanie się z dokumentami, przygotowanie i złożenie pozwu w sądzie
 • Udział prawnika bezpośrednio w sprawie sądowej
 • Udział w postępowaniu odwoławczym od decyzji sądu, która nie weszła w życie
 • Wykwalifikowana ochrona praw klienta na wszystkich etapach sporu, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w sądzie
 • Ochrona praw klienta podczas wykonywania orzeczenia sądu w postępowaniu komorniczym.

Konsultacje i wskazówki, co danej sytuacji, ochrona praw klienta na wszystkich etapach sporu, przygotowywanie projektów dokumentów, obsługa transakcji dotyczących nieruchomości. Ponadto badanie czystości dokumentów to tylko niewielka część tego, co prawnik z kancelarii adwokackiej w Olsztynie może zrobić w imieniu klienta. Dbając o dobro klienta prawnik informuje o perspektywach sprawy i możliwych opcjach rozwiązania sytuacji. Zaproponuje niektóre z najbardziej skutecznych i korzystnych rozwiązań. Klient może liczyć na wysoką, jakość i przejrzystość świadczonych usług prawnych.